Voor ouders

Betrokken ouders door Jolanda van Duin, oprichter Dream2Work, mei 2020 *)

Wil jij je zoon of dochter helpen met de beroepskeuze? Vind je het lastig om je kind te motiveren? Door studie en mijn jarenlange ervaring in het begeleiden én samenwerken met jongeren ben ik tot belangrijke inzichten gekomen. Graag deel ik ze hier met jou.

Het voorbeeld zijn
De grootste succesfactor om jongeren te helpen is door te beseffen dat je zelf het voorbeeld voor hen bent. Ook in de pubertijd. Jongeren leren meestal niet als je vertelt wat ze moeten doen. Je bent de spiegel, waar ze thuis in kijken en zichzelf zien. Je leeft het hen voor.  Dat geldt voor alles, ook voor de loopbaan.  Wil je voorbeeldverhalen die laten zien hoe belangrijk de voorbeeldrol van ouders is voor de toekomst van je kind, lees dan mijn gratis boek Ben JIJ al begonnen? De invloed van jeugdervaringen op een succesvolle toekomst.

Als je hieronder over de 4 skills van betrokkenheid voor ouders leest, kom je op ideeën hoe je de succesfactor van je kind op weg naar werk in huis en buitenshuis sterk vergroot.
Binnenkort lees je onder de vier skills een stappenplan voor ouders. Het is ook handig als ouder om de films en opdrachten te bekijken op onze pagina Beroepskeuzehulp.

DE VIER SKILLS VAN BETROKKENHEID VOOR OUDERS

Arbeidsidentiteit ontwikkelen
Uit onderzoek blijkt dat het ontwikkelen van een gezonde arbeidsidentiteit jongeren succesvoller maakt in hun loopbaan (Platform Beroepsonderwijs). Een arbeidsidentiteit geeft antwoord op twee vragen:

Wat wil ik door mijn werk voor anderen betekenen?  Wat betekent werk voor en in mijn leven?

Deze vragen gaan over betrokkenheid bij en zingeving in het werk. Dat vinden jongeren heel belangrijk. Ze willen serieus genomen worden, ertoe doen. De basis van betrokken zijn bij werk, begint thuis in het gezin. Samenwerken met ouders is voor kinderen de beste manier om over zichzelf te leren en hun eigen-waarde in de samenleving te ontdekken.

Ouders kunnen de betrokkenheid bij werk en de eigen-waarde opbouw van hun kinderen vergroten. Voor ouders heb de vier skills van betrokkenheid voor ouders geschreven. Klik hier voor het gratis document De vier skills van betrokkenheid voor ouders.
Hieronder vind je een opsomming van de onderwerpen die in dit document staan.

Skill 1: Een beeld geven van werk
Ouders geven het eerste beeld van werk
Wat is de betekenis van werk?
Matchen met bedrijven voor beroepsoriëntatie

Max (mbo marketing) na een bezoek op kantoor bij een bouwbedrijf: “Ik wist niet dat de sfeer op kantoor in de bouw zo leuk zou zijn. Misschien is de bouw ook iets voor mij.’

Skill 2: Beschermen en keuzestress verkleinen
Keuzehulp voor jongeren én voor ouders
De toekomst van werk
Stappenplan naar beroep/opleiding

Megan (mbo onderwijsassisent): ‘Mijn moeder wist niet hoe ze mij kon helpen met een studiekeuze. Ik moest alles alleen doen. Als mijn moeder had geweten dat andere ouders met hun kind naar open dagen van scholen en bedrijven gaan, had ze dat ook gedaan.’

Skill 3 Belonen zodat het kind zichzelf ziet
Jongeren zijn door internet gewend aan externe snelle beloningen
Ouders zijn de beloners van gedrag
Samen succeservaringen én eigenwaarde vergroten

Rob (leidinggevend monteur): ‘Je ziet twee verschillende type jongeren. De één gaat goed met verantwoordelijkheid om en pakt meer er bij. De ander schrikt ervan en is terughoudend. Ik denk dat het goed is om een kind mee te geven dat niet alles zomaar gebeurd. Dat niets vanzelf gaat. Dat er voor gewerkt moet worden om het gezin draaiende te houden. Geef het kind een beetje van het leven mee. Niet dat je achttien bent en verantwoordelijkheid krijgt en dat je denkt ‘Wat komt er nou op me af?” Want als alles in één keer komt, dat is teveel voor een kind. Als iemand daar ondersteuning in heeft gekregen, dan denkt hij eerder dat hij om kan gaan met verantwoordelijkheid, dan iemand die thuis snel losgelaten is.’

Skill 4: Actief luisteren en vragen stellen
Alle jongeren hebben kennis en ideeën
Met open vragen ideeën koppelen aan werk
De verborgen hulpvraag omhoog halen

Kees (scholier vmbo): ‘Jongens in mijn klas doen alsof een snuffelstage ze niet interesseert, maar ze durven gewoon niet te bellen. En dat durven ze niet te zeggen.’

*) Alles uit dit document mag worden verveelvoudigd d.m.v. druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze dan ook, mits met bronvermelding van de titel en naam van de schrijver.