Jorrit Carton

Influencer on Public Policy

Dream2Work Haarlem e.o.

Waarom ben ik bij Dream2Work gekomen?

Dream2Work ken ik in eerste instantie vanuit een samenwerking met een aantal politieke jongeren om een bijeenkomst te organiseren rond de werkgelegenheid van jongeren in de regio Haarlem. Vervolgens heb ik mij in eerste instantie aangesloten als vrijwilliger om mee te denken met de organisatie.

Hoe heeft Dream2Work mij geholpen?

Als vrijwilliger volgde ik de trainingen van de ‘7 Levels of Success’ om de juiste inzichten te krijgen in de trainingen en mijzelf beter te leren kennen. Hierdoor ben ik door Dream2Work in mijn kracht gezet en ben ik in staat geweest om niet alleen mijzelf te ontwikkelen, maar ook de organisatie naar het volgende ‘level’ te brengen. Dream2Work heeft een positieve invloed gehad door mij het vertrouwen te geven dat ik er toe doe en mij laten zien dat mijn input waardevol is voor de organisatie.

Wat wil ik doorgeven aan jongeren?

Het is belangrijk om steun te zoeken bij de mensen uit je omgeving. Vraag anderen om jou te helpen, feedback te geven of even naar je te luisteren als je ergens mee zit. Zoek de juiste balans tussen werk, school en leven en geef je eigen grenzen aan. Berichten van vrienden of bekenden op de sociale media lijken een ideale situatie te schetsen, maar ga niet blind af op wat je ziet gebeuren. Niets is perfect. Iedereen maakt fouten om het beste in zichzelf naar boven te halen.

Waarvoor wil ik gevonden worden?

Partijen vinden en ondersteunen elkaar lang niet altijd, kennis en vaardigheden worden op deze manier onvoldoende benut. Ik geloof in het verbinden van organisaties, bedrijven en mensen om netwerken te creëren voor het delen van kennis en het formuleren van nieuwe oplossingsrichtingen voor diverse vraagstukken.

Met ervaringen en kennis vanuit de politiek, maatschappelijke organisaties en diverse projecten ben ik uitstekend in staat om aan te sluiten bij en het activeren van politiek, beleid of maatschappelijke ontwikkelingen voor het creëren van draagvlak.

Op dit moment onderneem ik in achtergronden, werking en inhoud van verschillende onderwerpen om als verbinder op te treden en te adviseren tussen partijen om samen te werken aan vraagstukken. Bijvoorbeeld bij Dream2Work door een platform te creëren waar jongeren worden geholpen richting een succesvolle toekomst.