Als kweekvijvers van talent zijn wij aangesloten bij Dream2Work. Met behulp van Dream2Work werken wij aan een platform waar jongeren kunnen leren en ervaren. Jongeren doen bij onze maatschappelijke organisaties werkervaring op of kijken met ons mee. Vervolgens mogen wij de aansluiting vinden bij de voorbeeldjongeren van Dream2Work. Wij delen onze eigen ervaringen en wensen en samen vormen we een brug naar werk waar jongeren gebruik van kunnen maken.