De aansluiting tussen gedreven bedrijven en succesvolle jonge werknemers.

Hoe vergroten wij de succesfactor van startende jongeren op de arbeidsmarkt?

Banen veranderen of verdwijnen, het nieuwe werken vraagt andere kennis en vaardigheden. Een vakdiploma alleen maakt mensen niet langer onmisbaar. De toekomst vraagt een gigantisch aanpassingsvermogen van jongeren om zich voor te bereiden op de komende veranderingen op de arbeidsmarkt. Met de juiste kennis van de werkomgeving en het eigen maken van de vaardigheden van morgen, verhogen wij de waarde van ambitieuze jongeren. Maar hoe organiseren wij het verkleinen van de faalfactor onder jongeren?

Hoe wakkeren wij het verlangen aan bij jongeren naar een toekomst bij bedrijven?
Jongeren willen serieus genomen worden en iets betekenen voor de toekomst. Het verlangen moet gaan branden om richting een droom te werken en de handen uit de mouwen te willen steken. Toch hebben jongeren eerst een beeld nodig van het werk bij bedrijven voordat zij kunnen weten welke stappen ze moeten zetten om daar uit te komen. Hoe pakken wij dit aan?

De ideeën van meer dan 1000 jongeren vormen het hart van onze gezamenlijke methodiek en oplossingen waardoor uw bedrijf de aansluiting kan vinden bij de beleving van jongeren.

Met welke oplossingen komen jongeren zelf?
Jongeren geven zelf aan geen juist beeld te hebben van het werk bij bedrijven en weten niet waarom zij welke stappen moeten zetten om bij hun eigen droombaan uit te komen. De oplossingen van jongeren zelf zijn: Breng het werk bij bedrijven in beeld, geef voorbeelden van jonge werknemers op de werkvloer en biedt praktische handvatten hoe jongeren hun richting kunnen bepalen.

Met het stappenplan van de 7 Levels of Success verkleinen wij de faalfactor onder jongeren en creëren wij samen de succesfactor in aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt.

Het creëren met oplossingen van jongeren.
De jongeren bij Dream2Work creëren zelf mee met het in beeld brengen van werk en formuleren van praktische handvatten. De methodiek van de 7 Levels of Success, trainingen en presentaties zijn zelf door de jongeren gemaakt, enkel met gevraagde hulp van professionals. Jongeren creë-ren op deze manier voor elkaar de succesfactoren richting de arbeidsmarkt.

Hoe kunt u investeren in Dream2Work?
Uw bedrijf kan samen met onze jonge vloggers een film maken om het werk bij uw bedrijf of branche in beeld te brengen.
Uw bedrijf kan investeren in ons voorlichtingspel dat jongeren gaan spelen vanaf het voortgezet onderwijs.
Uw bedrijf kan samenwerken met Dream2Work om groeibanen te creëren waarin jongeren stapsgewijs werken en leren om zich te oriënteren richting hun eigen droombaan.