Onze diensten voor maatschappelijke organisaties

Dream2Work is een organisatie van de jongeren zelf! Wij streven naar een wereld waarin wij jongeren worden gezien als een serieuze partij die een zichtbare, eigen toegevoegde waarde aan de maatschappij levert. Wij helpen jongeren om hun zelfbewustzijn, vaardigheden, kennis en netwerk te vergroten. U kunt meedoen en ambitieuze jongeren verbinden aan uw organisatie.

Dream2Work bouwt aan een systeem waarin jongeren investeren in hun eigen toekomst en voorbeelden zijn voor anderen. Aangesloten bedrijven investeren op hun beurt in de kwaliteit van hun toekomstige werknemers. Wij vragen vervolgens aan de maatschappij om mee te doen en ruimte te maken voor zelfstandige en verantwoordelijke jongeren die iets willen en kunnen toevoegen.

U kunt als maatschappelijke organisatie meedoen. Wij helpen u, via een profiel en/of een vlog, om uw organisatie onder de aandacht te brengen van jongeren. Uw organisatie biedt maatschappelijk betrokken jongeren de mogelijkheid om bij u werkervaring op te doen en/of in gesprek te gaan met een medewerker om ervaringen te delen. Op deze manier kunt u een belangrijke bijdrage leveren om onze jongeren zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst in de maatschappij.

Heeft u interesse? Neem contact met ons op voor meer informatie en/of een kennismakingsgesprek.