De wereld verandert, de arbeidsmarkt ook
Politieke voorkeuren, migratiestromen, vergrijzing, flexibilisering, robotisering, digitalisering…. Alles verandert en beïnvloedt elkaar. Banen veranderen of verdwijnen, nieuw werk gaat ontstaan. Andere kennis en vaardigheden zijn nodig. Een vakdiploma alleen maakt mensen niet langer onmisbaar. We krijgen ideeën vanuit de praktijk, met vallen en opstaan, en leren wat we moeten doen om werk vast te houden of nieuw werk te vinden.

De faalfactor van jongeren verkleinen
We moeten jongeren helpen om zich eerder op veranderingen voor te bereiden met de nieuwe vaardigheden van de toekomst: experimenteren, leren van fouten, probleemoplossend denken en kennis verzamelen op basis van de praktijk. Maar ook creatief en sociaal vaardig zijn, kunnen samenwerken en aanpassen aan nieuwe omgevingen. We dichten de kloof tussen jongeren en werk nu en op termijn. We verkleinen de faalfactor van jongeren, zoals werkloosheid of burn-out en vergroten de kans op een werkende toekomst voor ons allemaal. Hoe organiseren we dat?

Jongeren zelf vragen om de oplossing
Oprichter Jolanda van Duin van Dream2Work, supervisor en bedrijfskundige: “We vroegen in de afgelopen vijf jaar aan honderden jongeren van praktijkonderwijs tot Universiteit hoe zij denken dat jongeren hun werkende toekomst beter vorm kunnen geven. Daarbij kwamen drie belangrijke speerpunten naar voren:

1. BRENG WERK IN BEELD. Jongeren willen een beter beeld hebben van (on-)betaald werk, dus het werk zien in de praktijk. Melanie: “Als ik het werk niet zelf zie, dan denk ik er niet aan”.

2. BRENG JONGEREN IN BEELD. Jongeren willen ook zichtbaar zijn en betrokken worden met serieuze opdrachten vanuit hun eigen ideeën en kwaliteiten. Meedenken én meedoen. Gijs: “Ik ken bedrijven niet, zij kennen mij niet, ik ben niemand voor hen”.

3. BIEDT PRAKTISCHE HULP DOOR JONGEREN. Als laatste willen zij meer praktische hulp krijgen en deze hulp mag vooral komen van jongeren die in de praktijk iets verder zijn. Kees: “Jongens in mijn klas doen alsof een snuffelstage ze niet interesseert, maar ze durven gewoon niet te bellen. En dat durven ze niet te zeggen”.

Jongeren signaleren twee GROTE problemen

1. TEKORT WERKERVARING. Theoretische opgeleide jongeren worden tekort betrokken bij de praktijk om eigen ideeën en kwaliteiten te ontdekken en daardoor goede loopbaankeuzes te maken. Ze hebben meer werkervaring nodig in het voortgezet onderwijs.

2. INVLOED SOCIAL MEDIA. Door social media lijken anderen succesvol én neemt de druk om te presteren toe. Door veel tijd te besteden aan de online wereld neemt het vermogen om contact te leggen face-to-face en om iets te “doen” af.

Steeds meer jongeren wachten af, willen een tussenjaar of juist andersom: willen presteren en krijgen een burnout”. De kloof tussen jongeren en werk wordt groter. Dat is toch niet wat we willen?”

Een arbeidsmarktprobleem of een maatschappelijk probleem?

Werkgevers herkennen de problemen
Jolanda: “Ook werkgevers vroegen wij naar hun ervaringen en zij herkenden de door jongeren geschetste problemen. Veel werkgevers weten niet meer hoe zij jongeren bereiken en motiveren op de werkvloer. Het lijkt soms of beide partijen een andere taal spreken” .
Ook zien we dat minder jongeren participeren in vrijwilligerswerk of aansluiten bij de politiek of een vakbond. Jongeren gaan niet meer de barricade op en wachten af. De toenemende kloof tussen jongeren en bedrijven is daarom geen arbeidsmarktprobleem maar een maatschappelijk probleem. Dat kan het onderwijs niet alleen voor bedrijven oplossen”.

Jongeren kwalificeren en betrekken
We zullen dit proces moeten keren vanuit de maatschappij, met al zijn vraagstukken en activiteiten waar scholieren en studenten ervaring en ideeën op doen en de nieuwe vaardigheden leren. Zodat jongeren beter gekwalificeerd zijn voordat ze bij een bedrijf over de drempel stappen. Deze jongeren mogen we belonen. Zij zien op termijn ook sneller verbanden tussen economische en maatschappelijke vraagstukken en komen op ideeën voor nieuwe producten of diensten die recht doen aan ons allemaal.

Jongeren organiseren zelf de oplossing
Omdat wij geloven  dat jongeren de belangrijkste schakel zijn en over veel creativiteit en creatiekracht beschikken, vroegen wij in de afgelopen vier jaar aan studenten marketing, Social Work en Toegepaste psychologie en werkzoekende jongeren om met de speerpunten én geschetste problemen van jongeren aan de slag te gaan. We deelden belangrijke onderzoeken over de toekomst van de arbeidsmarkt, over ondernemerschap en boden ondersteuning vanuit onze Denktank met experts uit de praktijk. Het resultaat is deze organisatie Dream2Work én de focus op het maken van loopbaankeuzes en beroepsoriëntatie in het voortgezet onderwijs. Het belonen van voorbeeldjongeren door bedrijven en overheid met (bij-)banen, kleine klussen en grote opdrachten staat met stip op nummer 2.

Be the change!
Wil jij ook een schakel zijn in de beweging waarmee met de nieuwste communicatiemiddelen wordt aangejaagd dat jongeren eerder met werkervaring beginnen en daardoor beter voorbereid zijn op het werk van de toekomst? Begin ook en doe mee met één van onze programma’s voor bedrijven en scholen. Sponsor het team van Dream2Work! De marketing studenten van het ROC Nova College vragen iedereen, dus ook jou: “Ben JIJ al begonnen?”

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie of aanmelden kunt u mailen naar haarlem@dream2work.com of denhelder@dream2work.com of contact opnemen met Jolanda van Duin, tel: 06-12950714. Voor bedrijfsadviezen en begeleiding in werk of bij zelfstandig ondernemerschap kunt u ook bij haar terecht. Daarnaast geeft zij presentaties over Dream2Work en over het binden en boeien van jongeren op de werkvloer.

 

Jolanda van Duin
Voorzitter
Adviseur en spreker onderwijs-arbeidsmarkt 0612950714
E-mailLinkedin