Waarom eerder investeren in jongeren?

Met jongeren bouwen aan de toekomst van werk.

Banen veranderen of verdwijnen, het nieuwe werken vraagt andere kennis en vaardigheden. Een vakdiploma alleen maakt mensen niet langer onmisbaar. De toekomst vraagt een gigantisch aanpassingsvermogen van jongeren om zich voor te bereiden op de komende veranderingen op de arbeidsmarkt. Met de juiste kennis van de werkomgeving en het eigen maken van de vaardigheden van morgen, verhogen wij de waarde van ambitieuze jongeren. Maar hoe organiseren wij het verkleinen van de faalfactor onder jongeren?

De faalfactor van jongeren verkleinen
We moeten jongeren helpen om zich eerder op veranderingen voor te bereiden met de nieuwe vaardigheden van de toekomst: experimenteren, leren van fouten, probleemoplossend denken en kennis verzamelen op basis van de praktijk. Maar ook creatief en sociaal vaardig zijn, kunnen samenwerken en aanpassen aan nieuwe omgevingen. We dichten de kloof tussen jongeren en werk nu en op termijn. We verkleinen de faalfactor van jongeren, zoals werkloosheid of burn-out en vergroten de kans op een werkende toekomst voor ons allemaal. Hoe bereiden wij jongeren voor op de banen van de toekomst?

Anticiperen op werk in de toekomst

Op haar vijfendertigste kreeg, voorzitter Jolanda van Duin, de kans om te leren motorrijden. Zij is geen gepassioneerd rijder geworden, maar heeft iets belangrijks opgestoken. Motorrijden gaat over jou als persoon, over de beheersing van het voertuig en het anticiperen op de omgeving.

Bij het motorrijden leert de motorrijder om zijn focus te leggen op het punt voorbij de bocht. Het punt waar de rijder wilt uitkomen. Mocht de aandacht liggen bij de bocht zelf, loopt de motorrijder het risico uit balans te raken. Een motorrijder volgt het volgende stappenplan: Scan eerst de omgeving, blijft dicht bij jezelf, focus op je doel, matig je snelheid en geef gas als het einde van de bocht in zicht is en zet in een rechte lijn door naar de uitgang.

Vergelijk het nu eens het maken van loopbaanstappen met het leren motorrijden in een bocht. Je weet dat je bij een passende baan wilt uitkomen, maar een duidelijk beeld ontbreekt. Hoe bereik je die baan zonder uit de bocht te vliegen?

Oplossingen van jongeren zelf
In de afgelopen vijf jaar vroegen wij aan honderden jongeren van praktijkonderwijs tot Universiteit hoe zij denken dat jongeren hun werkende toekomst beter vorm kunnen geven. Daarbij kwamen drie belangrijke speerpunten naar voren:

1. BRENG WERK IN BEELD. Jongeren willen een beter beeld hebben van (on-)betaald werk, dus het werk zien in de praktijk. Melanie: “Als ik het werk niet zelf zie, dan denk ik er niet aan”.

2. BRENG JONGEREN IN BEELD. Jongeren willen ook zichtbaar zijn en betrokken worden met serieuze opdrachten vanuit hun eigen ideeën en kwaliteiten. Meedenken én meedoen. Gijs: “Ik ken bedrijven niet, zij kennen mij niet, ik ben niemand voor hen”.

3. BIEDT PRAKTISCHE HULP DOOR JONGEREN. Als laatste willen zij meer praktische hulp krijgen en deze hulp mag vooral komen van jongeren die in de praktijk iets verder zijn. Kees: “Jongens in mijn klas doen alsof een snuffelstage ze niet interesseert, maar ze durven gewoon niet te bellen. En dat durven ze niet te zeggen”.

De ideeën van meer dan 1000 jongeren vormen het hart van onze gezamenlijke methodiek en oplossingen waardoor jongeren de juiste aansluiting vinden bij de toekomst van werk bij bedrijven.

Het verlangen bij jongeren naar een toekomst bij bedrijven
Jongeren willen serieus genomen worden en iets betekenen voor de toekomst. Het verlangen moet branden om richting een droom te werken en de handen uit de mouwen te willen steken. Toch hebben jongeren eerst een beeld nodig van het werk bij bedrijven voordat zij kunnen weten welke stappen ze moeten zetten om daar uit te komen. Hoe pakken wij dit aan?

Met het stappenplan van de 7 Levels of Success verkleinen wij de faalfactor onder jongeren en creëren wij samen de succesfactor in aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt.

Het creëren met oplossingen van jongeren.
De jongeren bij Dream2Work creëren zelf mee met het in beeld brengen van werk en formuleren van praktische handvatten. De methodiek van
de 7 Levels of Success, trainingen en presentaties zijn zelf door de jongeren gemaakt, enkel met gevraagde hulp van professionals. Jongeren creëren op deze manier voor elkaar de succesfactoren richting de arbeidsmarkt.

Be the change!
Wil jij ook een schakel zijn in de beweging om met jongeren te bouwen aan de toekomst van werk. Wil je ook eerder investeren in jongeren om hen beter voor te bereiden op het werk van de toekomst? Doe mee met één van onze programma’s voor bedrijven en scholen.

Voor meer informatie of aanmelden kunt u mailen naar haarlem@dream2work.com of denhelder@dream2work.com of contact opnemen met Jolanda van Duin, tel: 06-12950714.