Dreamvlogs

Hoe werk- en jongeren in beeld de kloof tussen jongeren en bedrijven kan verkleinen.

Dream2Work deed jarenlang peilingen met en onder jongeren en kwam erachter dat jongeren ondoordachte studiekeuzes maken en onrealistische verwachtingen hebben van het werk. Een rondgang langs bedrijven levert zorgen over de groeiende kloof tussen jongeren en de werkvloer. Dream2Work is een beweging om vanuit de ideeën van jongeren duurzame veranderingen aan te jagen in de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. Onze vernieuwde aanpak kan meer resultaat halen uit de werkoriëntatie en de succesfactor van jongeren vergroten.

Oplossingen van jongeren
Jongeren geven zelf aan geen juist beeld te hebben van het werk bij bedrijven en weten niet waarom zij welke stappen moeten zetten om bij hun eigen droombaan uit te komen. De oplossingen van jongeren zelf zijn: Breng het werk bij bedrijven in beeld, geef voorbeelden van jonge werknemers op de werkvloer en biedt praktische handvatten hoe jongeren hun richting kunnen bepalen.

De ideeën van jongeren vormen het hart van onze gezamenlijke methodiek en oplossingen waardoor uw bedrijf de aansluiting kan vinden bij de beleving van jongeren.

Toekomst van het werk in beeld
Een dreamvlog mag het verlangen bij de jongeren wekken om in de toekomst aan de slag te gaan in een bepaalde sector of te werken bij een specifiek bedrijf. Jonge voorbeelden binnen de bedrijven nemen andere jongeren mee in het verhaal over het bedrijf. De informatie in de vlog moet de verwachtingen van de werkvloer verduidelijken, zicht geven op de toekomst en mogelijkheden van het werk en jongeren helpen bij het maken van de juiste loopbaankeuzes. Een Dreamvlog brengt het werk van uw bedrijf op een laagdrempelige manier bij jongeren in beeld. Dream2Work gebruikt de beelden om de werkoriëntatie op scholen onder jongeren te veranderen.

Van bezoek tot volg
Met een bedrijfsbezoek van ongeveer twee uur brengen de jonge vloggers van Dream2Work het werk van uw bedrijf in een filmpje van ongeveer 6 minuten in beeld. Onze jongeren stellen vragen aan jonge stagiairs en medewerkers en één begeleider of opleider om de belangrijkste vragen van oriënterende jongeren te beantwoorden. Vervolgens worden sfeerbeelden gemaakt van de werkvloer om het uiteindelijk te kunnen monteren tot een pakkend geheel.

Be the Change!
Bent u een bedrijf? Wilt u de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren met de ideeën van
jongeren? Heeft u interesse in een Dreamvlog van Dream2Work? Voor informatie kunt u contact
opnemen met:

Dream2Work Haarlem e.o. 
haarlem@dream2work.com
0685161068

Dream2Work Den Helder e.0
denhelder@dream2work.com
0614037710

Consolid