Groeibanencarrousel

Hoe werkoriëntatie de faalfactor van jongeren verkleint

Oriënteren met behulp van de vijf loopbaancompetenties van Kuijpers via de methodiek van de “7 Levels of Success”.

Dream2Work deed jarenlang peilingen met en onder jongeren en kwam erachter dat jongeren ondoordachte studiekeuzes maken en onrealistische verwachtingen hebben van het werk. Een rondgang langs bedrijven levert zorgen over de groeiende kloof tussen jongeren en de werkvloer. Dream2Work is een beweging om vanuit de ideeën van jongeren duurzame veranderingen aan te jagen in de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. Onze vernieuwde aanpak kan meer resultaat halen uit de werkoriëntatie en de succesfactor van jongeren vergroten.

In een presentatie voor de klas vertellen onze studenten/loopbaanbegeleiders vanuit hun eigen ervaringen en de methodiek “7 Levels of Success” waarom het belangrijk is om te oriënteren bij verschillend soort werk. Middels een filmpje van bedrijven uit verschillende sectoren vraagt het team of de scholieren zichzelf ergens als toekomstige collega zien? Hebben zij zelf interesse? Dan organiseert Dream2Work de ontmoeting.

Jonge loopbaanbegeleiders geven het voorbeeld door vanuit hun eigen ervaringen te vertellen waarom het belangrijk is om je te oriënteren bij bedrijven.

De Groeibanencarrousel biedt scholieren de mogelijkheid om in een serie werkoriëntatie bezoeken kennis te maken met het werk bij verschillende bedrijven. De gerichte bezoeken bestaan uit opdrachten en begeleiding om de beste match te vinden tussen scholieren en bedrijven. Scholieren kiezen vervolgens een bedrijf uit de carrousel waar zij zich verder willen oriënteren door laagdrempelige werkervaring op te doen en hebben de mogelijkheid om door te groeien naar een bijbaan.

Met opdrachten zijn scholieren bewuster aan het oriënteren door actief te zoeken welk werk bij hen past en hoe zij daar kunnen komen.

De opdrachten hebben het doel om scholieren door het stellen van vragen te laten ontdekken welke kwaliteiten en vaardigheden het bedrijf graag ziet, welke kennis zij nodig hebben om te mogen starten, welke mensen bij het bedrijf werken en of er mogelijkheden zijn om via bijbanen of stages te starten en door te groeien. De antwoorden geven de scholieren een beeld waarom dit werk wel of niet bij hen past en geven een beeld hoe het werk zich in de komende jaren gaat ontwikkelen. Daarnaast krijgen de scholieren informatie welke stappen zij moeten ondernemen om bij het werk uit te komen.

Be the Change!
Bent u een bedrijf of een middelbare school (vmbo)? Wilt u de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren met de ideeën van jongeren? Heeft u interesse in het project Groeibanencaroussel van Dream2Work? Voor informatie kunt u contact opnemen met:

Dream2Work Haarlem e.o. 
haarlem@dream2work.com
0685161068

Dream2Work Den Helder e.0
denhelder@dream2work.com
0614037710