De Stageleerlijn

Hoe deze leermethodiek de faalfactor van jongeren gaat verkleinen.

Lessen met behulp van de vijf loopbaancompetenties van Kuijpers via de methodiek van de “7 Levels of Success”.

Dream2Work deed jarenlang peilingen met en onder jongeren en kwam erachter dat jongeren ondoordachte studiekeuzes maken en onrealistische verwachtingen hebben van het werk. Een rondgang langs bedrijven levert zorgen over de groeiende kloof tussen jongeren en de werkvloer. Dream2Work is een beweging om vanuit de ideeën van jongeren duurzame veranderingen aan te jagen in de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. Onze vernieuwde aanpak kan meer resultaat halen uit de werkoriëntatie en de succesfactor van jongeren vergroten.

Hoe kom ik aan een stage? Hoe houd ik een telefoongesprek? Hoe voer ik een sollicitatiegesprek? Wat doe ik als ik ergens te laat ben? Hoe vraag ik anderen om hulp? Hoe communiceer ik met collega’s? Bedrijven geven aan dat jongeren niet over de juiste soft skills beschikken. Scholen en bedrijven moeten jongeren tegenwoordig veel vaardigheden bijleren. De Stageleerlijn van Dream2Work biedt een maatwerk oplossing rond de voorbereiding en begeleiding van jongeren tijdens hun stage of bij het uitstromen naar werk.

Door onze film over basisvaardigheden op de werkvloer komt geen leerling meer te laat.

De Stagleerlijn biedt scholieren en studenten praktische handvatten om hun faalfactor te verkleinen. Veertig themalessen leren jongeren over stage- en werknemersvaardigheden en loopbaanbegeleiding. De onafhankelijk te geven lessen zijn opgebouwd met filmmateriaal (vlogs) en opdrachten. Jongeren delen hun eigen ervaringen en zijn een voorbeeld voor elkaar. Trek een les uit de kast, verzorg een van de bijbehorende opdrachten en geef interactieve maatwerk lessen gericht op de vragen vanuit de klas.

Be the Change!
Bent u een bedrijf of een middelbare school (vmbo)? Wilt u de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren met de ideeën van jongeren? Heeft u interesse in de Stageleerlijn van Dream2Work? Voor informatie kunt u contact opnemen met:

Dream2Work Haarlem e.o. 
haarlem@dream2work.com
0685161068

Dream2Work Den Helder e.0
denhelder@dream2work.com
0614037710