Toolkit Werkoriëntatie in de klas

Met vmbo-leerlingen in Noord- Holland oriënteren op de toekomst van werk in kansrijke sectoren.

Een zichtbare groeiende kloof tussen jongeren en de werkvloer zorgt dat jongeren onrealistische verwachtingen hebben van werk en ondoordachte studiekeuzes maken, daarnaast missen jongeren basisvaardigheden die werkgevers belangrijk vinden. Scholieren oriënteren zich niet op wat de toekomst van werk van hen gaat vragen en missen vervolgens handvatten, voorbeelden en het aanpassingsvermogen om de juiste stappen te zetten bij hun vooruitzicht uit te komen.

Jongeren geven aan geen goed beeld te hebben van het werk bij bedrijven. Zorg dat jongeren de juiste focus hebben richting werk wat zij later willen doen. Verklein vervolgens de faalfactor van jongeren door hen te laten zien welke stappen zij moeten zetten richting een succesvolle carrière. Het is essentieel dat bedrijven uit verschillende sectoren zich eerder aansluiten bij jongeren om talenten op tijd de juiste kant op te laten groeien. Hoe vergroten wij samen de succesfactor van jongeren?

Geef jongeren de kans om stil te staan bij de ontwikkelingen in de kansrijke sectoren. Vraag jongeren naar hun ideeën om bij te dragen aan de toekomst in een van deze richtingen. Laat jongeren op een laagdrempelige manier kennis maken met jonge collega’s uit de sector, die scholieren vanuit ervaringen kunnen informeren over het werk bij bedrijven. Biedt jongeren vervolgens de mogelijkheid om zichzelf met deze voorbeelden te vergelijken om erachter te komen welke stappen zij moeten zetten om later een collega te worden.

Toolkit naar succes.
Met de Toolkit Werkoriëntatie vinden jongeren de juiste werkrichting met de eerste drie levels van onze methodiek “7 Levels of Success”. De kern van de toolkit is een klassikaal en individueel te gebruiken kaartspel bestaande uit kaarten van verschillende persona’s van jonge voorbeelden die werkzaam zijn bij de aangesloten sectoren met opdrachten. Achter het kaartspel staat het online platform van Dream2Work met vlogs, cv’s en voorbeelden.

Level 1: De toekomst van de sectoren
Scholieren starten met een introductie film om een beeld te krijgen van de toekomst van werk in de aangesloten sectoren met daarin de houding en vaardigheden die van jonge medewerkers wordt gevraagd. De film daagt leerlingen uit om over deze toekomst van werk mee te denken.

Level 2: Collega’s in de sectoren
Vervolgens gaan jongeren aan de slag met het kaartspel. Leerlingen bespreken de kaarten met voorbeeld persona’s om te kijken wat iemand moet kunnen om te kunnen (blijven) werken in deze sector en vergelijken dit vervolgens met zichzelf.

Level 3: Eigen stappen zetten.
Leerlingen vullen een eigen lege persona in om erachter te komen waar zij nu staan. Hun eigen persona vergelijken zij met één van de sectoren om inzicht te krijgen in de stappen zij moeten zetten om bij die sector uit te komen.

Be the Change!
Werk met de ideeën van jongeren samen om deze toolkit “Toekomst van Werk” te maken én gratis aan te bieden aan scholen. Samen verkleinen we de faalfactor van jongeren!
Wij zoeken én sponsors én jonge werknemers die als voorbeeld persona op een kaart vmbo-scholieren inspireren over het werk in hun beroep. Doe mee! De toekomst van werk wacht niet, bel voor meer informatie: Dream2Work, Jolanda van Duin, haarlem@dream2work.com, 0612950714.

Wij zijn in de volgende sectoren op zoek naar jonge werknemers. Wie ken jij die in deze sector werkt?

Zorg/medisch/medisch-technisch

Agrarisch-groen-milieu 

Transport en logistiek

Voeding, horeca

Economisch-financieel-commercieel-juridisch

Bouwnijverheid, Houtbewerking

Elektrotechniek

Installatietechniek

Metaal/metalektro/werktuigbouw/maakindustrie

Procestechniek

ICT

Veiligheid

Wis- en natuurkundig/laboratorium