Maikel. Lie-Atjam

Integrale Coach, Trainer & trajectbegeleider op leefgebieden Wonen, Werken, Opleiding en Nieuw netwerkontwikkeling.

www.devijgenboom.nl

Facebook@devijgenboom.com

devijgenboom@gmail.com

Info@devijgenboom.nl

Mobiel : 0611210470

Contact/postadres; Karpatatstraat 24. 1103 TH. Amsterdam

Mijn passie voor jeugdzorg begon toen ik in 2006 als sociaal pedagogisch hulpverlener op een behandelgroep in Justitiële Jeugdinrichting “De Doggershoek” begon te werken. Onder toeziend oog van beroepsprofessionals heb ik gedurende vijf jaar jongeren tussen 12 en 23 jaar ondersteund bij het ontwikkelen en vergroten van hun sociale vaardigheden en zelfredzaamheid. In 2012 zette ik mijn passie voor jeugd en hun zorg voort in Amsterbaken: Een forensisch behandelcentrum voor Jongeren. Op de Resocialisatie afdeling van Amsterbaken ondersteunde en begeleidde ik jongeren in de laatste fase van hun behandeltraject, terug naar belangrijke leefgebieden zoals wonen, werken en opleiding. In 2013 heb ik bij de Opvoedpoli mijn werkervaring zowel verbredend als verdiepend en door middel van een integrale aanpak, verder vorm te geven. Als (gezinscoach, trainer en trajectbegeleider heb ik toen jongeren vanuit thuis situaties, school, sport- en overige leefgebieden, op passende wijze kunnen ondersteunen en begeleiden. Mijn werkwijze is laagdrempelig, gelijkwaardig,  gericht op erkenning en ontwikkelen van de eigen kracht.

Naast mijn persoonlijke- en werkervaring in Suriname, Nederlandse Antillen en Nederland heb ik in 2011  mijn SPH-HBO afgerond,  Verdiende minors; Multiculturele Gezin- interventie, Jeugd criminaliteit, Gezinsbehandeling en trajectbehandeling. Op Post academisch niveau het Therapeutisch coachen, Individueel coachen en Sociale vaardigheden afgerond.

In 2014 nam ik het besluit om als zelfstandig ondernemer mijn werk binnen Jeugdzorg voort te zetten. Na inschrijving bij de KvK, mijn registratie als Sociaal Agoog bij Registratie plein en SKJ, mag ik mezelf nu Integrale Coach, Trainer en Trajectbegeleider noemen. Ik coach, train en begeleid/ondersteun  jongeren tussen 12 en 24 jaar met-  of zonder gedragsproblemen, op belangrijke leefgebieden, zoals wonen, werken en opleiding.

Waarom ik mij bij Dream2Work verbonden voel.

Twee jaar terug werd ik door Jolanda van Duin benaderd over haar visie en onderneming D2W. Ik hoorde haar aan, zij vertelde over de vier kwadranten, Wie ben ik, Wat Kan Ik, Wat Weet Ik en Wie ontmoet ik!, Jolanda vertelde verder over de voorgenomen werkwijze. Ik hoorde haar aan en was verkocht!

Ik zei Jolanda: Ik doe mee in het Kwadrant Wat Kan Ik. Jolanda hoor mij aan en ik Mocht !

Tot heden ben ik als lid van de Denktank en in de mede uitvoering en verder vormgeven van dit jongeren platvorm.

Ik heb D2W hierdoor vanuit de kinderschoenen zien groeien als jongeren organisatie en ik ben trots dat ik in samenwerking met D2W nu voor de tweede jaar HBO en MBO studenten mede mag helpen coachen en begeleiden naar verdere arbeidstoeleiding.

D2W heeft mijn visie over jongeren bevestigt, nl. dat elke jongere op zijn manier leert, en met passende coaching, training en begeleiding, op maat, zij in staat zijn hun eigenkracht verder te ontwikkelen naar beter….

Ik hoop dat ik door mijn bijdrage als zelfstandige ondernemer aan D2W, ik gevonden word door  door bijvoorbeeld (V)MBO scholen voor het geven van diverse sociaalvaardigheidstrainingen of voor coaching trajecten. Zie website informatie.