Dream2Work van en voor Jongeren

Jongerenorganisatie Dream2Work loopt voorop in het ontwikkelen van nieuwe loopbaanproducten gericht op de toekomst van werk. Met de input van jongeren voorop werken wij samen met bedrijven, scholen en overheden om de kansen op succes in het werk van de toekomst voor de jongeren zo groot mogelijk te maken.

Wij geloven dat jongeren de belangrijkste schakel zijn en over veel creativiteit en creatiekracht beschikken. De afgelopen vier jaar vroegen wij aan studenten marketing, Social Work en Toegepaste psychologie en werkzoekende jongeren om met de geschetste problemen van jongeren aan de slag te gaan.

We deelden belangrijke onderzoeken over de toekomst van de arbeidsmarkt, over ondernemerschap en boden ondersteuning vanuit onze Denktank met experts uit de praktijk. Aan de basis van de naam, de slogan en de methodiek stonden onze jongeren. Jongeren ontworpen trainingen om elkaar te helpen richting een succesvolle loopbaan.

De ideeën van meer dan 1000 jongeren vormen het hart van onze gezamenlijke methodiek en oplossingen waardoor jongeren de juiste aansluiting vinden bij de toekomst van werk bij bedrijven.

Het resultaat is deze organisatie, Dream2Work. Een organisatie die met jongeren bouwt aan de toekomst van werk door de focus te leggen op het maken van de juiste loopbaankeuzes en beroepsoriëntatie in het voortgezet onderwijs.

Be the change!
Met de jongeren voorop maken wij samen het verschil om te werken aan een beweging die bouwt aan de toekomst van werk.

Lees hier waarom het belangrijk is om eerder te investeren in jongeren om hen beter voor te bereiden op het werk van de toekomst.