https://www.youtube.com/watch?v=iXyzxgFHtws

Het ontstaan van Dream2Work

2012/2013: Jongeren lopen vast op school

In Den Helder kwamen vrijwilligers bij elkaar omdat ze zagen dat jongeren op school meer hulp nodig hadden en ze maakten zich hier zorgen over. Hoe konden ze hen helpen? De vrijwilligers betrokken scholieren, studenten en werkzoekende jongeren uit hun eigen newerk en vroegen hen mee te denken. De student toegepaste psychologie Tanja werd aangenomen om wekelijkse bijeenkomsten te organiseren. Het wijkhuis stelde een ruimte beschikbaar.
Direct kwamen de ideeën. Jongeren willen serieus genomen worden bij de vraagstukken  én meedenken over oplossingen. Ze willen vooral elkaar helpen.  De vrijwilligers besloten een stichting op te richten om jongeren daarbij te faciliteren. Jolanda, Tineke, Martin en Diana vormden het eerste bestuur.

2013/2014 Onderzoek – waar willen jongeren hulp bij?

Jongeren uit ons netwerk maakten duidelijk dat jongeren veel meer betrokken moeten worden bij hun eigen toekomst in de stad. Samen met fulltime stagiair Nikkie en 6 part-time stagiars toegepaste psychologie organiseerden de jongeren brainstorms met veel jongeren op scholen, online en in de stad.  De uitkomst presenteerden zij op een bijeenkomst aan mensen uit de politiek van Den Helder (foto). De grootste bedreiging voor hun toekomst vonden jongeren de loopbaanbegeleiding op het voortgezet onderwijs. Als grootste kans wilden zij deze oplossing: 1) een beter beeld van werk krijgen; 2) meer jonge werkende voorbeelden vinden en 3) praktische hulp krijgen in het opdoen van vaardigheden.

2014/2016 Jongeren ontwikkelen zelf de oplossing

We besloten dat jongeren zelf de oplossing voor elkaar konden ontwikkelen en dat wij hen daarbij gingen faciliteren. Met hulp van een kickstart van de gemeente Den Helder en sponsoring van de eerste bedrijven en wijkhuizen betrokken we in Den Helder én in Haarlem meer dan 30 stagiairs marketing, social work en toegepaste psychologie. Vier experts op het gebied van communicatie en interactie dachten met hen mee. De studenten bedachten de naam van onze stichting: Dream2Work. Zij ontwikkelden samen met vrijwilligers en met experts de eerste grove opzet van loopbaanmethodiek ‘De 7 levels of Success’, gebaseerd op de participatieladder van de gemeente en op meer dan 20 afstudeeronder-zoeken. Jongeren zelf zijn in de methodiek het voorbeeld voor elkaar.

Schooljaren 2017/2019 Samenwerken met scholen

Met een kickstartsubsidie van de gemeente Haarlem en een grote investering van het ROC Nova Haarlem bouwden we samen met het ROC de loopbaanmethodiek ‘7 levels of Success’ (zie foto). De methodiek is een stappenplan van 7 levels met 40 films en lesopdrachten. Vanaf level 1 (geen idee over werk) komen jongeren stap voor stap uit bij level 7 (uitstroom naar betaald werk). De methodiek sluit volledig aan bij de verplichte loopbaancompetenties van het vmbo en het mbo en zet werkexploratie en het opdoen van vaardigheden centraal. We testen de methodiek bij scholen in het voortgezet onderwijs en op het ROC en ontwikkelden met docenten het materiaal door. Het werd een succes. Zo kwam door de film over ‘op tijd komen’ geen stagiair meer te laat!

Schooljaren 2017/2020 Samenwerken met bedrijven

Deze jaren starten we met het in beeld brengen van kansrijke beroepen, zodat in de klas de dialoog over kansrijk werk kan plaatsvinden. Ons promotieteam maakten de eerste filmopnamen bij bedrijven. Met hulp van brancheorganisaties in alle sectoren en met een investering  van organisaties in bouw & techniek ontwikkelden we het kansberoepenspel “Dream2Work Match me!”  met 60 kaarten van kansberoepen in 5 sectoren. Veel jonge medewerkers stuurden foto’s van zichzelf  op het werk voor gebruik op de kaarten. We verspreiden de kaarten onder alle vmbo scholen in Noord-Holland.

2020/2022 De brug bouwen jongeren en bedrijven online

In 2018 maakte Jorrit de eerste opzet van onze website www.dream2work.com, overgenomen in 2020 door een webbureau. De films en opdrachten van de eerste 3 levels van onze loopbaanmethodiek plaatsten we gratis online. De 60 kansberoepen én alle deelnemende bedrijven werden achter de kansberoepen op de site geplaatst. Vanaf 2021 worden voorbeeldbedrijven gevraagd met Dream2Work een bedrijvennetwerk te vormen én naast jongeren en het onderwijs te gaan staan.  Hiermee wordt kansrijk werk, praktische hulp én bedrijven zichtbaar voor oriënterende jongeren, docenten en hun ouders. We bouwen de brug tussen jongeren én bedrijven samen op.