Doneren

Delen is vermendigvuldigen

D2W is een stichting en én deelt haar materiaal zodat meer jongeren, ouders, docenten en bedrijven mee kunnen doen. Wij delen en helpen elkaar.

We zijn een trein die langzaam is opgestart en nu gestaag doorrijdt om zoveel mogelijk jongeren in te laten stappen. Onze trein rijdt op brandstof en we tanken onderweg. Wij vragen jou, vrijblijvend, om een bijdrage zodat wij samen verder komen en meer jongeren elkaar gaan helpen.

Dankzij jouw bijdrage

 

kunnen wij:

.. zelf foto’s, films en lessen maken die bij ons passen. Daarmee leren we elkaar vaardigheden, laten zien wat handig is. Zo bereiden we ons goed voor op samenwerken op de werkvloer.

.. werk en bedrijven via voorbeelden van jonge mensen al zien vanaf de basisschool. Met de ontmoetingskalender en de hulp die we elkaar geven stappen we makkelijker over de drempel samen naar binnen.

.. de kosten betalen voor het professionaliseren van onze website, voor locatiehuur, reiskosten, vergoedingen betalen aan onze studenten en vrijwilligers enz.

Wat is het jou waard

 

dat wij elkaar helpen en:

.. de stem van jongeren luider laten klinken?

.. meer jongeren betrekken en samen de verbinding maken naar onderwijs en bedrijfsleven, naar een meer betrokken samenleving.

.. elkaars taal leren spreken? Meer ideeën van jongeren de kans te geven om naar boven te komen en te zorgen dat alle partijen daar verder mee komen?

Help ons met een bijdrage en doneer wat het je waard is aan de stichting Dream2Work.
via NL25 RABO 0307 2690 27