WAT IS DREAM2WORK?

Dream2Work is een netwerkorganisatie, van en voor jongeren. Het is een organisatie van de jongeren zelf! Wij streven naar een wereld waarin wij jongeren worden gezien als een serieuze partij die een zichtbare, eigen toegevoegde waarde aan de maatschappij levert. Wij helpen jongeren om hun zelfbewustzijn, vaardigheden, kennis en netwerk te vergroten.

Wij jongeren willen meer hulp bij het maken van keuzes, al vanaf het voortgezet onderwijs, door de praktijkervaring van jonge voorbeelden. Professionals helpen ons hierbij. Het resultaat is dat we beter weten wie we zijn en wat we willen bereiken.

Via werkervaringen investeren we in onszelf en ontwikkelen we kwalitatief hoge startkwalificaties op de arbeidsmarkt waarmee we makkelijker en sneller door werkgevers als partners worden beschouwd. Hiermee vergroten wij samen onze (toegevoegde) eigen waarde voor bedrijven, organisaties en de maatschappij.

WAT ZIJN DREAMWORKERS?

Dreamworkers zijn studenten of werkzoekende jongeren die als voorbeeld klaar staan om jou verder te helpen. Ze werken als trainer of loopbaanbegeleider bij Dream2work of zijn ervaren vrijwilligers bij één van de dreamorganisaties in jouw stad. Zij delen hun ervaringen en vormen een brug naar de maatschappij en het bedrijfsleven waar ook jij gebruik van kunt maken.

WAT IS DE ROL VAN DE DENKTANK?

In onze Dream2Work-denktank zitten loopbaanexperts uit diverse sectoren. Zij zijn bijvoorbeeld bekend met cultuur, religie, communicatie, re-integratie, jeugdzorg, bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Zij zijn de basis waar je als jongere op kunt bouwen. Zij zetten hun verschillende achtergronden en expertises in en staan als mentor, adviseur, deskundige voor je klaar om te dienen als jouw klankbord.

WAT IS DE ROL VAN HET PROMOTEAM?

In ons promoteam zitten jongeren en experts uit diverse sectoren die het vak van communicatie eigen willen maken. De experts zijn bijvoorbeeld bekend met journalistiek, radio- en tv, webdesign, communicatie en (online) marketing. Samen zorgen wij ervoor dat onze visie en diensten van Dream2Work door jongeren, organisaties, het bedrijfsleven en de maatschappij wordt opgepakt en dat de behoeften en wensen van al onze doelgroepen leidt tot een maatschappelijk keurmerk voor bedrijvigheid die oprechte arbeidskansen creëert voor jongeren.