https://www.youtube.com/watch?v=lzXf9BBYs4w

Betrokkenheid organiseren

Dream2Work is een stichting, opgericht in 2012. Het is van én voor jongeren! Zij bouwt de brug van jongeren naar werk. Verkleint de kloof tussen jongeren, onderwijs en bedrijven. Het is opgericht door Jolanda van Duin, ondernemend verbinder in werken en leren.

Dream2Work organiseert betrokkenheid
Veel jongeren (én ouders) lopen vast bij het kiezen van passend en kansrijk werk. Bedrijven zoeken meer gemotiveerde leerlingen in beroepen waar zij hard nodig zijn en waar zij willen blijven. De kloof tussen jongeren en bedrijven wordt groter. Scholen, jongeren én bedrijven spreken elkaars taal minder goed, zijn onvoldoende betrokken bij elkaar.

Dream2Work organiseert die betrokkenheid: van onderaf met de ideeën, creatiekracht en input van jongeren zelf!

Betrokkenheid organiseren is samenwerken
Meer dan 130 stagiairs mbo en hbo vroegen 1500 jongeren naar hun ervaringen en ideeën. Meer dan 150 vrijwilligers van alle leeftijden en expertises (o.a. in communicatie) en ruim 20 afstudeeronderzoekers deelden kennis en ideeën.  We organiseerden brainstormsessies met mensen uit onderwijs, bedrijfsleven en overheid, zodat gekozen ideeën maximaal aansloten bij de behoeften van alle doelgroepen. We gingen de klassen in om ideeën te testen en door te ontwikkelen.

Met een nieuw systeem van school naar werk
Jongeren willen een beter beeld van werk krijgen, door jongeren die net verder zijn (voorbeelden). Ze willen meer praktische hulp krijgen, van deze jongeren! Met de input en inzet van jongeren, met hulp van het ROC Nova en veel partners in bedrijven, bouwden we voor jongeren een nieuw systeem van school naar werk: de ‘7 levels of Success’. Met dit systeem krijgen jongeren en bedrijven de regie om elkaar te zien (online) én te ontmoeten.

Met praktische handvatten voor alle partijen
Handvatten voor scholen
Het stappenplan ‘7 levels of Success’ sluit naadloos aan bij de verplichte loopbaancompetenties die het onderwijs in het vmbo en het mbo biedt (zie ‘Ik ben een docent’). De competenties zijn 1 op 1 in de methodiek terug te vinden.

Handvatten voor bedrijven
Vanaf level 1 brengen jonge medewerkers in kansrijke beroepen hun werk in beeld (zie ‘Ik ben een bedrijf’). Jongeren geven elkaar met films en opdrachten ook praktische hulp. Ze laten zien hoe je succesvol een passend beroep kiest én goed voorbereid bij een bedrijf kunt beginnen. De bedrijven die achter de beroepen staan bepalen hoe zij door jongeren gevonden willen worden.

Ben JIJ al begonnen? Doe ook met ons mee!